About Us

Central Baltic INTERREG project “Youth Space” is a joint effort of partners from Riga, Tallinn and Stockholm cities to create a unique non-formal learning and inclusive collaboration space for young people. The youth center in Riga, internet portal and non-formal learning programmes will be among many deliverables of this longterm project.

Centrālā Baltijas jūras reģiona INTERREG projekta „Youth Space” ietvaros partneri no Rīgas, Tallinas un Stokholmas veido unikālu iekļaujošas neformālās izglītības un sadarbības vidi jauniešiem. Projektā taps Jauniešu centrs Rīgā, interneta portāls, neformālās izglītības programmas un daudzi citi ilgspējīgi organizāciju sadarbības projekti.

Kesk-Läänemere INTERREG programmi projekt „Youth Space”  on Riia, Tallina ja Stockholmi linnade  ühine jõupingutus, mille raames luuakse unikaalne mitte-formaalne õppimise- ja kaasamise keskkond noortele. Noortekeskus Riias, interneti portaal ja mitte-formaalse õppimise programmid on ühed paljudest pikaajalise projekti väljunditest.

Central  Baltic  INTERREG IV A-projektet ”Youth Space” är ett gemensamt samarbetsprojekt med partnersfrån Riga, Tallinn och Stockholm, för att skapa en unik mötesplattform för unga människor med fokus på det icke formella lärandet. Ett ungdomscenter i Riga, en Internetportal och icke-formella lärandeformerkommer vara några bland många resultat av detta långsiktiga projekt.

Leave a Reply